Sprint-UP

Nederland heeft tot doel gesteld om in 2010 15% meer afgestudeerden in de exacte en technische wetenschappen te hebben. In opdracht van OCW heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) een aantal stimuleringsprogramma’s opgezet waardoor het bèta-onderwijs in Nederland aantrekkelijker kan worden gemaakt en uiteindelijk meer jongens, en vooral ook meisjes een bèta of technische studierichting en carrière zullen kiezen. De programma’s beslaan het hele onderwijsveld, van basisonderwijs tot universiteiten en hogescholen. Naast andere projecten is in 2007 ook het project Sprint-UP gestart waaraan de VU, in samenwerking met de UvA, HvA en InHolland, meedoet. Dit project heeft een looptijd van 4 jaar en beoogt docenten uit het hoger onderwijs (HO) te detacheren op het voortgezet onderwijs (VO) en andersom om daarmee

  1. nieuwe dynamiek te brengen in het leraarsvak en
  2. door de nieuwe inspiratie het onderwijs in de bovenbouw van het VO een nieuwe impuls te geven om daarmee impliciet leerlingen te interesseren voor bèta.

Het Sprint-UP project zal na 4 jaar (einde 2010) geëvalueerd worden om te kijken of de projectdoelstellingen en de eindresultaten behaald zijn.